CO2 prestatieladder
Lijnco & duurzaamheid?
Wij maken er werk van

Co2 Prestatieladder

Lijnco maakt werk van CO2 reductie en neemt deel aan de CO2 prestatieladder.  Bedrijven gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder doen aantoonbaar hun best doen om minder CO2 uit te stoten door zuinig met energie en grondstoffen om te gaan. De Co2 prestatieladder bestaat uit vijf tredes cq ambitieniveaus. Hoe hoger de trede, des te hoger de inspanning moet zijn om minder CO2 uit te stoten. Lijnco  is in januari ’22 gestart met de CO2 prestatieladder als CO2 managementsystemen en rapporteert  2021 als basisjaar. Lijnco ambieert een certificering op trede 3.

 

Meer informatie over de CO2 prestatieladder.

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kijkt u op https://www.co2-prestatieladder.nl/nl

 

Download

 

1. Lijnco Co2 bewust certifcaat. (volgt)

 

2. Rapportage Co2 footprint en doelstellingen >

 

3. Eis 3.D.1. handboek 3.1 CO2 –prestatieladder. Deelname aan sector initiatief. (volgt)

 

ClimateCalc

Per 1-1-2022 neemt Lijnco deel aan ClimateCalc, ClimatCalc stelt Lijnco in staat de CO2-footprint van een individueel product te bepalen. De resultaten uit ClimateCalc worden erkend door de Nederlandse overheid en zijn onderdeel van haar inkoopbeleid voor grafische producten.

 

 

ClimateCalc is een initiatief van 10 Europese grafische brancheverenigingen/sectororganisaties. Deze organisaties zijn gezamenlijk eigenaar van de International Association ClimateCalc. De berekeningen uit ClimateCalc worden onderschreven door de overkoepelende Europese brancheorganisatie Intergraf. De Intergraf-aanbeveling is de enige internationale grafische norm voor CO2-voetafdrukberekening in de wereld. Deze norm is van belang omdat zij ervoor zorgt dat iedereen die gebruik maakt van deze norm de CO2-voetafdruk berekent op dezelfde grondslag.

 

ClimateCalc is in overeenstemming met de ISO-norm 14064-1, ISO 16759 en het internationale Broeikasgassenprotocol (The Green House Gas protocol (GHG protocol)). Voor deelname aan ClimateCalc is Lijnco onderhevig aan een jaarlijks audit op haar emissie inventarisatie.