Grote Clubactie: meedenken loont op alle fronten

Medio september start de Grote Clubactie. Ieder jaar gaan leden van 6.000 verenigingen langs de deuren om zoveel mogelijk loten te verkopen voor hun club. Naast de beveiligde loten levert Lijnco nu ook al het andere loterij-drukwerk: verkoopboekjes, brieven, posters, inleverboxen en lotenmeters.

Situatie

 

Als je enthousiaste clubleden de kans wilt geven zoveel mogelijk loten te verkopen, moet je het zo aantrekkelijk en makkelijk mogelijk maken. Het oude verkoopboekje van de Grote Clubactie, met daarin deurzegels, bedankbriefjes en invulruimte voor kopers-gegevens, was verouderd en onoverzichtelijk. Het boekje paste niet bij wat de Grote Clubactie en haar partners willen uitstralen en -heel belangrijk - het stimuleerde de verkoop niet.

 

Wensen van de opdrachtgever

 

De Grote Clubactie zocht partners die oplossingen konden bedenken voor:

  • een gebruikersvriendelijk verkoopboekje met een eigentijds uiterlijk, dat verkoop stimuleert
  • handling drukwerk: productie, opslag en distributie naar 6.000 verenigingen

 

Aanpak door Lijnco

 

Al in het voortraject bracht Lijnco de situatie in kaart. Welke hoeveelheden zijn er nodig per vereniging? Hoe verhoudt de omvang van de vereniging zich tot het aantal benodigde verkoopboekjes? Wat hebben ze nog meer nodig: inleverbox, lotenmeter, posters, loten... Lijnco stelde een geautomatiseerde aanpak voor, waarbij alle items in een slimme volgorde konden worden geproduceerd, met de juiste hoeveelheden en combinaties. Op deze manier konden wij de handling beperken en dus kosten en tijd besparen.

Keuze: Lijnco denkt mee

 

Marijke Soeter is coördinator marketing en communicatie bij de Grote Clubactie. Zij vertelt waarom de keuze voor deze gecompliceerde klus op Lijnco viel. “Doorslag gaf het vermogen van Lijnco mee te denken. Zij hadden duidelijk als doel ons de slimste en beste deal te geven. Je merkt echt dat je aan tafel zit bij experts met een enorme berg ervaring op het gebied van speciaal drukwerk.” Uiteindelijk kreeg Lijnco niet alleen de opdracht voor de productie van het verkoopboekje; ook het overige drukwerk werd aan ons toevertrouwd.  Marijke Soeter: “Toen we in onze gesprekken merkten dat Lijnco ook goede ideeën had over de handling, hebben we dat deel van de opdracht ook hier ondergebracht. Heel prettig dat dat allemaal onder 1 dak kan.” De Grote Clubactie kon op deze manier een complete vernieuwingsslag doorvoeren, binnen het budget en de beschikbare tijd. Het drukwerk was bovendien - door de toevoeging van barcodes -  traceerbaar, waardoor wij konden garanderen dat iedere vereniging steeds de juiste bestelling ontving.

 

Oplossing: perforaties

 

Uiteindelijk bleek de oplossing voor het verkoopboekje simpel: scheurperforaties. Een slimme combinatie van invulvak, bedankbrief en deurzegel op één pagina. Het beproefde concept van het chequeboekje, maar dan in een nieuwe, frisse look. Met als resultaat: geen gezoek meer naar het juiste formulier, kopers die alle informatie krijgen en partnerinformatie die goed opvalt. En heel belangrijk: verkopers die gestimuleerd worden die laatste drie loten ook nog te verkopen!

 

Levering door Lijnco

 

1.200.000 loten, 600.000 verkoopboekjes, 13.500 posters, 6.750 brieven en 5.000 inleverboxen.

"Ons drukwerk en de handling op één plek met één aanspreekpunt. Overzichtelijk, gemakkelijk en kostenbesparend."

Hanjo Battjes

Sales

Advies en samenwerking is een belangrijk onderdeel van ons dienstenpakket. Vooral bij vraagstukken waar meer dan alleen drukwerk gevraagd wordt, willen wij graag onze ideeën en ervaring met u delen.

Bel gerust voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

Hanjo Battjes