CO2 prestatieladder
Lijnco & duurzaamheid?
Wij maken er werk van

Duurzaamheid - minder belasting van het milieu

Bij Lijnco hebben we oog voor duurzaamheid en proberen wij bij alles wat wij doen en maken het milieu zo min mogelijk te belasten. Onze zorg voor de omgeving zie je terug in onze productiemethodes, de inkoop van materialen en energie, en in het afvalmanagement.

 

Als drukker zit je in een lastige branche als het gaat om milieuzorg en duurzaamheid. Wij zijn ons echter voortdurend bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving. Waar mogelijk schakelen wij om naar materialen en bedrijfsprocessen die het milieu zo veel mogelijk ontzien. 

 

Maatregelen duurzaamheid

 

Concreet betekent dit onder meer dat: 

 

  • Lijnco CO2 neutraal produceert
  • Lijnco Climate Calc gecertificeerd is en deelneemt aan de CO2 prestatieladder
  • bij al onze leveranciers duurzaamheidsbeleid toetst
  • bij het vervaardigen van de drukvormen gebruik wordt gemaakt van moderne chemievrije CTP-apparatuur
  • bij de drukpersen het gebruik van zuren, chloroforme vloeistoffen en IPA (isopropyl alcohol) sterk wordt gereduceerd en waar mogelijk vermeden.
  • het drukproces steeds meer geautomatiseerd wordt met een focus op kwalitatief en milieubewust drukken, waardoor minder afval ontstaat.
  • ons afval wordt gescheiden en ook de plastic verpakkingsmaterialen apart worden ingezameld. Bepaalde materialen worden hergebruikt en wij schakelen zoveel mogelijk over op milieuvriendelijke verpakkingsmethoden.
  • ons milieumanagementsysteem ISO 14001:2004 gecertificeerd is en wij voldoen aan de criteria die de overheid stelt aan Duurzaam Inkopen.
  • wij daarnaast ook FSC®-gecertificeerd zijn. FSC (Forest Stewardship Council) staat voor verantwoord beheer en behoud van bossen.