Certificering - zeker van onze zaak

Als opdrachtgever wilt u weten waar u aan toe bent als u in zee gaat met Lijnco. Logisch. U wilt niet alleen verzekerd zijn van waardevol advies, slimme oplossingen en kwaliteitsproducten, maar u stelt ook eisen als het gaat om informatiebeveiliging en milieubeheer. Allemaal zaken die wij ook heel belangrijk vinden.

 

Omdat de zorg om kwaliteit, klanttevredenheid, veiligheid en milieubewustzijn belangrijke elementen van het ‘Lijnco-dna’ zijn, zijn wij op die vlakken altijd al streng voor onszelf. De hoge eisen die wij daarbij stellen, zien we terug in de certificering van ons bedrijf. Wij kiezen voor certificaten die onze klanten de grootste zekerheid geven dat wij alle maatregelen nemen om te voldoen aan de hoogste eisen. Voor elk certificaat geldt dat er met regelmaat onafhankelijke audits plaatsvinden.

 

           

 

Iso 9001, 14001, 27001 en FSC

 

ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem>

 

Het ISO 9001 certificaat bevestigd dat wij voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, organisatie en procesbeheersing. Belangrijke factoren die leiden tot grote tevredenheid bij onze klanten.

 

 

ISO 14001 Milieumanagementsysteem>

 

Dit certificaat laat zien dat Lijnco op systematische wijze de milieueffecten van onze processen, werkwijze en producten signaleert, beheerst en waar mogelijk vermindert. Voor u als klant biedt deze certificering niet alleen milieubewustzijn, maar ook kostenbesparing en imagoverbetering.

 

ISO 27001 Managementsysteem voor Informatiebeveiliging>

 

Om de kwaliteit van haar dienstverlening en bescherming van (digitale) data te verhogen, heeft Lijnco in 2016 de certificering tegen de ISO 27001:2013-norm in gang gezet. De ISO 27001:2013-norm heeft als doel het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van de (digitale) data.

 

Om te voldoen aan de eisen van deze internationale norm heeft Lijnco beheersmaatregelen ingevoerd, waardoor de toegangsbeveiliging en de beveiliging van onze netwerkomgeving en datacommunicatieverbindingen op zeer hoog niveau zijn gebracht.

Hiermee wordt voorkomen dat onbevoegden misbruik kunnen maken van de vertrouwelijke gegevens van onze klanten.

 

Ons informatiebeveiligingsmanagementsysteem is officieel gecertificeerd door Dekra. Op basis hiervan garanderen wij dat de vertrouwelijke informatie van onze huidige en toekomstige klanten bij Lijnco in veilige handen zijn.

 

FSC ® Keurmerk >

 

Dit betekent dat Lijnco FSC®-producten mag leveren. Het keurmerk geeft u de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.