Lijnco behaalt het ISO 27001:2013-certificaat

Lijnco behaalt het ISO 27001:2013-certificaat

 

Om de kwaliteit van haar dienstverlening en de bescherming van (digitale) data te verhogen, heeft Lijnco in 2016 de certificering tegen de ISO 27001:2013-norm in gang gezet.

 

De ISO 27001:2013-norm stelt zware eisen aan de informatiebeveiliging van bedrijven, met als doel het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van de (digitale) data.

 

Om te voldoen aan de eisen van deze internationale norm heeft Lijnco beheersmaatregelen ingevoerd, waardoor de toegangsbeveiliging en de beveiliging van onze netwerkomgeving en datacommunicatieverbindingen op zeer hoog niveau zijn gebracht. Hiermee wordt voorkomen dat onbevoegden misbruik kunnen maken van de vertrouwelijke gegevens van onze klanten.

 

De ingevoerde maatregelen hebben er toe geleid dat het informatiebeveiligingsmanagementsysteem van Lijnco officieel gecertificeerd is door Dekra. Op basis hiervan kunnen wij garanderen dat de vertrouwelijke informatie van onze huidige en toekomstige klanten bij Lijnco in veilige handen zijn.