Op de Grote Clubavond werden de opbrengsten van de clubs bekendgemaakt. Lijnco was erbij!

Lijnco was te gast bij de Grote Clubavond.

Lijnco kan veel verschillende echtheidskenmerken toevoegen aan drukwerk.

Content in drukwerk dat toegesneden is op de ontvanger geeft meer response.

Content dat toegesneden is op de ontvanger geeft meer effect (response) dan generieke content. Maar wat is er mogelijk?