De Lijnco pin mailer, uw geheim veilig verzonden

This page in English

 

Als u zeker wilt zijn van de beste beveiliging voor het produceren en verzenden van uw geheime boodschap kiest u voor de Lijnco inlay-printed pin mailer. Geen enkele andere inlay-printed pinmailer in Europa heeft de zware testmethode doorstaan. Lijnco is voor de inlay printed pin mailer als enige level 4 gecertificeerd en heeft al tientallen jaren ervaring met beveiligd drukwerk. 

 

Pin mailer, het product

Heeft u geheime codes, teksten, cijfers, cijferreeksen of tekens die u beveiligd wil verzenden? Dan is de Lijnco pin mailer de meest betrouwbare oplossing. 

 

De Lijnco pin mailer kent 2 varianten:

 

Tab printed pin mailer

1. De pin mailer waarbij de code op een geintegreerde transparante tab is gedrukt. De code wordt zichtbaar wanneer men deze op een wit vel legt. 

 • Code wordt van groot vel verwijderd, staat op kleine tab. 
 • Tweezijdige bedrukking van de correspondentie.

 

Lijnco tab printed pin mailer

 

Inlay printed pin mailer

2. De pin mailer waarbij een geperforeerde tab wordt verwijderd en de code op een transparante inlay zichtbaar wordt wanneer men deze op een wit vlak legt. 

 • Code blijft op groot vel achter.
 • Tweezijdige bedrukking van de correspondentie.

 

Lijnco inlay printed pin mailer

 

Level 4 gecertificeerd, als enige in Europa

 

Lijnco heeft als enige in Europa level 4 certificering bemachtigd voor haar inlay printed pinmailer! Download onderstaande PDF voor de certificering.

 

Approved PIN Mailer solutions january 2019

 


Voor wie?

 1. Banken en creditcardmaatschappijen.

 • Verzending van (nieuwe) pincodes bij betaalpassen
 • Verzending van wachtwoorden van betaalsystemen en internetbankieren


2. Lease maatschappijen 

 • Verzending codes bij tankpassen
 • Verzending codes voor toegangspassen van auto's of parkeerterrein

 3. Overheid

 • Verzending van DigiD wachtwoorden voor beveiligde online identificatie
 • Verzending van codes van toegangspassen van gebouwen, afdelingen, voertuigen


4. Telecom maatschappijen

 • Verzending PUK codes van mobiele telefoons


5. Loterijen en kansspelen. 

 • Verzenden van een verborgen wincode t.b.v. van een loterij of kansspel


 

6. Bedrijven

 • Verzending codes voor toegangspassen van bedrijfsterreinen, afdelingen en -auto's

 

Waarom Lijnco?

 

Lijnco is een ervaren gecertificeerd specialist op het gebied van beveiligd drukwerk. Van productie tot levering is beveiliging gegarandeerd. Wij hebben onze infrastructuur goed op orde. Zo is er een beveiligde dataomgeving en professionele beveiliging van ons pand. Al jaren krijgen wij het vertrouwen van veeleisende (overheids)organisaties voor de productie en levering van examens, diploma's en andere overheidsdocumenten. Lijnco laat al jaren zien deze omvangrijke en complexe projecten aan te kunnen. 

 

Meer weten of samples aanvragen?

Wij kunnen u van concept tot uitvoering bijstaan met adviezen over het ontwikkelen van een pin mailer product voor uw organisaties. Wilt u meer weten of een aantal voorbeelden aanvragen? Contact leggen is zo gedaan! +31(0)50 - 366 99 11 of info@lijnco.nl

Lijnco pin mailer, secrets safely sent

Send your secrets safely with the Lijnco pin mailer

If you want to be sure of the best security for the production and sending of your highly personal and secret messages or codes: choose the Lijnco inlay-printed pin-mailer. No other European inlay-printed pin-mailer has been tested so thoroughly and intensively and has passed them all! Lijnco is certified and has dozens of years of experience with security print products.

 

Pin mailer, the product

Secret codes, texts, numbers, number sequences or signs: Send them safely with the Lijnco pinmailer.

 

The Lijnco pin mailer knows two variants:

 

1. Tab printed pin mailer

The model where the code is printed on an integrated transparent paper tab. The code becomes visible when removing the tab and placing it on a white sheet.

 • Code is removed from the large sheet, is printed on a small tab

 

Lijnco tab printed pin mailer

 

Inlay printed pin mailer

2. The model where a perforate tab is removed to show the code that is printed on a transparent inlay. Place on a white sheet to clearly red the code.

 • Code remains on a large sheet

 

Level 4 certified

 

Lijnco is the only one in Europe to obtain level 4 certification for its inlay-printed pinmailer! Download the PDF below for the certification.

 

Approved PIN Mailer solutions january 2019

 

Lijnco inlay printed pin mailer

 

For whom?

 

 1. Banks and credit card companies.
 • Shipping of (new) PINs with debit / credit cards
 • Transmission of payment system passwords and internet banking

 

 1. Lease companies
 • Shipping codes with fuel cards
 • Shipping codes for access passes of cars or car park

 

 1. Government
 • Transmission of iD passwords for secure online identification
 • Transmission of codes for access passes of buildings, departments, vehicles

 

 1. Telecom companies
 • Sending PUK codes from mobile phones

 

 1. Lotteries
 • Sending a hidden code for a lottery or a game of chance

 

 1. Companies
 • Shipping codes for access passes of company premises, departments and cars

 

Why Lijnco?

 

Lijnco is an experienced certified specialist in the field of secured printing. Security is guaranteed from production to delivery. We have our infrastructure in order. There is a secure data environment and professional security for our premises. For years we have gained the trust of demanding (government) organizations for the production and delivery of exams, diplomas and other government documents. Lijnco has for years shown that it can handle these large and complex projects.

Want to know more or request samples?

We can assist you from concept to execution with advice on developing a pin mailer product for your organization. Would you like to know more or request some examples? Contact us at +31(0)50 - 366 99 11 or info@lijnco.nl

Jan de Klein

Algemeen directeur

Wilt u  meer weten over de PIN mailer of een test aanvragen? 

 

Ik help u graag verder.

Jan de Klein