Disclaimer en copyright

1. Lijnco is een geregistreerd handelsmerk van Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen B.V.. Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02053537.

2. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
     

3. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

4. De uitgever spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

5. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

 

6. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

7. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op een ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

8. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 

9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

 

10. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

 

11. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

12. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website-exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. U kunt ons beleid omtrent het gebruik van cookies hier vinden: cookiebeleid

 

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

 

 

Disclaimer e-mail

 

Lijnco is een geregistreerd handelsmerk van Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen B.V. Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02053537. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Het doorzenden, gebruiken, opslaan of kopiëren van de informatie in deze e-mail zonder toestemming van de afzender is niet toegestaan. Het bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, dan verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te stellen, de e-mail te verwijderen en de inhoud niet aan anderen beschikbaar te stellen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail contact met de afzender op te nemen. 

 

Lijnco is a registered trademark of Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen B.V. Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen B.V. is registered at the Chamber of Commerce under number 02053537. No rights can be derived from the content of this message. Forwarding, using, copying or saving of the information in this message without prior authorization of the sender is not allowed. The information in this e-mail from Lijnco or its business units is confidential and intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, then disclosure, reproduction, or distribution of this e-mail is prohibited and may be unlawful. If you believe you have received this e-mail in error, then please inform the sender immediately, and permanently delete all copies of the message.

 

Wintermann Lijnco GmbH ist ein eingetragenes Warenzeichen der Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen B.V. und ist bei der Deutsche Handelskammer unter der Nummer HRB 201864 registriert. Aus dem Inhalt dieser Nachricht können keine Rechte abgeleitet werden. Weiterleitung, Verwendung, Vervielfältigung oder Speicherung der Informationen aus dieser Nachricht sind ohne vorherige Genehmigung des Absenders nicht erlaubt. Die Informationen in dieser E-Mail von Wintermann Lijnco GmbH ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, dann ist die Offenlegung, Vervielfältigung oder Verbreitung dieser E-Mail verboten und kann rechtswidrig sein. Wenn Sie glauben, dass Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, dann informieren Sie bitte umgehend den Absender und löschen dauerhaft alle Kopien der Nachricht.

 

Lijnco est une marque déposée de Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen B.V. Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen B.V. est inscrit à la Chambre de Commerce sous le numéro 02053537. Vous ne pouvez pas tirer aucun droits du message. Il est interdit d’avancer, utiliser, sauvegarder ou copier l’information compris dans ce message sans que vous avez obtenu la permission de l’expéditeur du message. Ce message est strictement prévu pour le destinataire. Si vous avez reçu ce message par erreur, nous vous demandons de contacter l’expéditeur du message. Aussi nous vous demandons d’effacer ce message et ne pas partager le contenu du message avec d’autres parties. Si vous avez des doutes sur l’exactitude et l’état complet du message, nous vous recommandons de contacter l’expéditeur du message.