Lijnco verwerkt en beveiligt persoonsgegevens zorgvuldig, op passende wijze en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor het...